Hagsätter

(Koordinaten avser troliga bostadshuset). Redovisas på karta 1801 (tre små byggnader). Ägs då av Abraham Persson och Petter Jönsson. Omkring tio år senare i socknens äldsta bevarade husförhörslängd finns här antecknade torparen Nils Abrahamsson (troligen Abraham Perssons son), hustrun Kerstin Andersdotter, sönerna Petter och Anders samt dottern Anna. Samtidigt bor här......torparen Petter Persson (troligen son till Petter "Per" Jönsson), hustrun Anna Jönsdotter, sonen Carl Petter samt döttrarna Greta Lena och Inga Cecilia. Dessutom bor här gossen Anders Jaensson.

Sist boende är Per Olofsson, hustrun Lisa Cajsa Månsdotter och sonen Peter Alfred samt Peter Nilsson Hagström och hans hustru Inga Brita Jonsdotter. De flyttar ut 1855. Jordkällarruin ca. 20 m. väster därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 08:04:42) Kontakta föreningen