Hillersätter

Under 1830- och 1840-talen bodde här torparen Jan Petter Jansson tillsammans med hustrun Anna Larsdotter. Åren 1838-39 kommer även deras dotters barn (Nils Gustaf, Johan Alfred, Gustaf Anders och Petter Nilsson ) hit.Barnens mor bodde i sin livstid i Lindersberg, men var blind och erhöll fattigunderstöd.

De sista som bor här är skomakaren Sven Magnus Jansson, hustrun Selma Konstantia Olivia Caesar och deras tio barn.

Sven Magnus avlider den 25 december 1924 och barnen flyttar ut en och en. Selma bor ensam kvar till den 17 november 1947. Då hade familjen bott här i ca. 40 år.

De sista resterna av huset, vilket var en envåningsstuga, revs kring 1990. Fotografiet från våren 1939 visar en del av huset. Det är Selma Jansson med två av sina döttrar och ett barnbarn.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:06:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 15:57:15) Kontakta föreningen