Andersberg

Torpet finns ej på karta 1832 men finns markerat som torp på 1836 års 100.000-dels karta. (Koordinaten avser jordkällarruin). Nämns i husförhörslängden 1831-35. Då bor här torparen Anders Hagström, hans hustru Maja Persdotter samt dottern Carolina Anna Stina och sonen Nils Petter. Anders erhåller uppfostringsbidrag för en moderlös flicka - kan det vara samma?

Sist boende är statdrängen Johan Alfred Jansson, hustrun Anna Matilda Loch, dottern Hilda Matilda samt sönerna Axel Leonard och Karl Sigfrid. De flyttar 1889.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:43:04) Kontakta föreningen