Sågbacken

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14. Då bor här torparen (Erik?) Nilsson med sin hustru Maja (Pärsdotter?), sonen Petter samt döttrarna Anna Cajsa och Maja Stina. Dessutom änkan Inga. Sist boende är Inga Lotta Persdotter som avlider 1888.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:46:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-17 08:08:37) Kontakta föreningen