Kockgården

Kåckgården nämns i födselboken 1723, då gossen Jon föds den 9 juli. Sista gången Kockgården nämns i husförhörslängden är 1855, då Sofia Carolina Jonsson flyttar till Norrköping den 15 oktober. Fyra dagar senare flyttar drängen Anders Gustaf Jaensson Lindqvist till "Eds kapell" (= Östra Ed). Huset på bilden är troligen uppfört kring mitten av 1800-talet. Huset blev sedan lågornas rov då Lövbo by brann ned 1 juni 1928 (se "Lövbo").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:57:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:58:00) Kontakta föreningen