Lövbo Mejeri F.d.

Från att tidigare ha varit gårdsmejeri till Hornsberg blev det andelsmejeri 1897 med inriktning på smörtillverkning. Rörelsen nedlagd 6 november 1942. Huset rivet 23/4 1976.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 85ff: Jag har varit vid Trädgårdstorpet/ Lövbo (Åke Jonsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:46:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:24:44) Kontakta föreningen