Lövbo

Största händelsen i Lövbo historia inträffar den 1 juni 1928, då så gott som hela byn brinner ned. Den troliga orsaken var elfel i kraftstationen. Intill detta datum hade byn legat på båda sidor om ån.
År 1821 skrivs om en sedan länge ursprängd 150 m. lång avrinning från sjön Rånen, som leder vattnet till en damm och sedan vidare till en såg och därefter en kvarn. Från 1835 drivs bolaget "Löfbo Manufakturverk" - en smedja med en handfull smeder som skor hästar, tillverkar "Hornsbergs tröskverk" samt spik. Sågverk har även funnits.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 53ff: Minnen och funderingar (Torgny Berggren)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 25f: Minnen från 1930- och 1970-talen (Alvar Svensson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 41ff: Lövbo samhälle i Tryserum idag ödelagt av eld (Weiler Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 66ff: Den långa resan. En resa som min morfar Arvid Edvard Svensson gjorde åren 1865 till 1939 (Åke Jonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2008 sid 51ff: En liten berättelse från den siste mjölnaren vid Lövbo kvarn (Ingel Jansson)
"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.
"Vår hembygd - Valdemarsviks socknar 1998".

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:26:20) Kontakta föreningen