Fågelviks Bränneri

Man kan anta att Fogelvik haft brännvinsbränneri sedan 1600-talet och fram till 1855, då de flesta brännerier försvann och staten tog kontroll över tillverkningen. År 1839 finns beskrivet hur man här under en 8 månaders säsong framställde 25 000 kannor = 65 000 liter.

Samtidigt nämns att man i bränneriet i Lövbo framställer lika mycket. Allt gjort på "potatoes" som skördats på Fogelviks domäner.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 19:00:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:38) Kontakta föreningen