Bondekrok

Bondekrok är nämnt 1453 som "bondarok" samt även 1473 och 1475. (Koordinaten avser grunden till ett litet uthus, beläget ca. 2 m.ö.h.). Detta är allt som finns om Bondekrok. Men på karta från 1832, vilken är en avskrift från en äldre icke namngiven karta, finns "Bondkrok" och "Bondkroksgärdet" utsatta ca. 500 meter NV om Fogelviks slott. En "krok", alltså en inbuktning av saltsjön, finns också på platsen, men kallas idag för Killiggloet. Om detta är platsen för 1400-talets Bondekrok är det tänkbart att Bondekrok avhystes eller inlemmades i Fogelvik då det uppfördes på sin nuvarande plats någon gång efter 1542.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:42:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 19:00:42) Kontakta föreningen