Segersgärde, Segersberg, Segersgiärde

Segersberg. "Segersgiärde" redovisas på 1726 års Fågelvikskarta.

År 1778 redovisas stället som Segersberg, ett dagsverkstorp under Fågelvik . I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här 1810 torparen Nils Månsson, hustrun Anna Olofsdotter, barnen Kerstin Eriksdotter och Olof Ericsson samt Magnus. Dessutom drängen Carl Persson.

Under åren 1815-31 benämns stället "Segridsberg" i husförhörslängden. Sist boende är statdrängen Gustaf Ferdinand Karlsson och hans hustru Agnes Maria Andersson samt hennes dotter Fanny Linnén Augusta och deras gemensamma barn Signe Maria, Hilda Margit Viktoria, Agda Elisabet och Astrid Olivia. De flyttar ut 16 november 1916. Sedan nämns inte Segersberg i husförhörslängden.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:03:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:15:36) Kontakta föreningen