Brinken

Dagsverkstorp under Fågelvik 1726. Ryggåsstuga med delvis jordgolv. I äldsta bevarade husförhörslängden 1809-14 finns här 1810 Engelbregt (Persson?), hustrun Margareta Persdotter, döttrarna Stina och Anna samt sönerna Petter, Anders, Jaen Magnus, Nils och Carl. I en förteckning 1823 över nybyggnationer under Fogelvik finns antecknat "2 torpstugor i Brinken under et tak". Detta stämmer väl överens med längden, då det enligt denna år 1819 flyttar in ytterligare en familj till Brinken, nämligen Petter Persson , hustrun Maj Lena Svensdotter, två söner samt två drängar. Ev. bodde drängarna separat, fast i samma huskropp - med tanke på "2 torpstugor under et tak".

Det hus som fanns 1810 (och med all sannolikhet tidigare) försvann tydligen 1855, då Carl Peter Andersson och hans hustru Maja Andersdotter dör och dottern Anna samt pigorna Anna ("mycket sjuklig") och Stina ("mindre vetande") flyttar ut.

Siste torparen, änklingen Ernst Wennerberg och hans fosterdotter med son flyttar ut 1929. Under 1930-talet inhystes här "AK-arbetare" som byggde vägen förbi Härad. Huset revs kort därefter.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:00:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:17:26) Kontakta föreningen