Bäckfall

Redovisas på karta från 1726 som dagsverkstorp under Fågelvik.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14, finns här 1809 Per Nilsson med hustrun Anna Jonsdotter, sönerna Jonas, Lars och Petter samt döttrarna Kerstin och Catharina. Sist boende var Anders August Andersson Witt och hans hustru Anna Charlotta samt skomakaränkan Augusta Charlotta Karlsdotter och hennes tre döttrar (8, 11 och 14 år), som alla flyttar ut 1 augusti 1908. Den 14-åriga dottern blir piga, men de övriga fem flyttar till fattighuset vid kyrkan. Enligt tidningsartikel gjordes inbrott hos en ensam gumma i Bäckfall den 8/6 1908. Troligen avses skomakaränkan.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 19:48:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:16:55) Kontakta föreningen