Fågelvik

När Fågelvik flyttade till sin nuvarande plats är höljt i dunkel.

Kanske redan kring 1600, ty på karta från 1726 är gamla platsen (1,8 km. söder härom) markerad med texten: "I detta förut berättas warit gammalt slott".

År 1683 fanns på nuvarande plats "fyra stora sköna mangårdsbyggnader" med 21 rum och en fatabur med fem rum. År 1719 bestod nuvarande gårdsanläggning av en nybyggd herrgård i karolinerstil med säteritak och flygelbyggnader.

Året därpå blev Arvid Bernhard Horn, riksråd och tillfällig regent efter Karl XII:s död, ägare till godset. Hans son, Adam Horn, hade ett dyrt leverne och dog skuldsatt.

Adams son, Gustaf Horn, lät åren 1785-95 uppföra nuvarande slottsbyggnad.

Åren 1905-10 ägdes godset av Hakon Wijk, som räddade ett då mycket nedgånget gods och totalrenoverade och nybyggde de flesta av dagens byggnader. (Biblioteket 1744, gamla sädesmagasinet 1790, kuskbostaden ca. 1800, arbetarbostäderna Sibirien och Turkiet på 1800-talet, sjöstaten och stallet 1907 samt inspektorsbostaden 1908).

Med tiden började ett nytt förfall, men dagens båda ägare (slottet är separerat från övriga gården) har åter satt Fogelvik i ståndsmässigt skick.

(Se även "Fågelviks borgruin").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:42:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:21:39) Kontakta föreningen