Udden, ev Sveaholm

(Sveaholm?). Troligen är detta husgrunden efter Udden, belägen längst ut i nordöstra hörnet av Oltorps ägor på en skogsudde. Udden nämns i husförhörslängden 1882. Då bor här arbetaren Magnus Peter Månsson och hans hustru Brita Kajsa Andersdotter. Sist boende är samme Magnus Peter Månsson, som avlider 1891. Därefter beskrivs torpet som "raserat". Men före Udden låg här enligt 1881 års karta (rekognoserad 1876-78) ett ännu äldre torp. Det kan ha varit Sveaholm, som nämns i husförhörslängden 1850-55. Då bor här Carl Johan Olofsson, hustrun Anna Greta Andersdotter och barnen Christina Charlotta, Anna Mathilda, Anders August samt barhusbarnet Frans Ulrik (Lindberg?). Hustrun blir sist kvar. Hon flyttar ut 1871. Även Sveaholm är ett geografiskt passande namn på platsen.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 17:51:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:33:25) Kontakta föreningen