Gamlebyn

Oltorp nämns redan 1344. Som framgår av namnet "Gamlebyn" var detta platsen där byn Oltorp tidigare låg.

Detta bekräftas också av en karta över utjorden Rödja från 1770.

På laga skifteskartan 1846 ser man däremot att byn ligger vid sin nuvarande plats utmed landsvägen ca. 700 m. SV härom.

Byn har alltså flyttats härifrån någon gång mellan 1770 och 1846. Kanske redan i slutet av 1700-talet. Omkring 30 m. SSO om nuvarande bostadshus finns en husgrund, troligen efter ett av boningshusen i byn.

Det är även möjligt att några av de andra gårdarna legat i området kring nuvarande bostadshuset. Omkring 150 m. SO om huset finns ett antal jordkällare.Det är möjligt att några av gårdarna legat här intill på den långsmala inägan norr om jordkällarna.

Nuvarande bostadshus blev hitflyttat från den nya byplatsen efter laga skifte 1846-47, dock kanske inte direkt i samband med skiftet.

På generalstabskartan 1881 framgår det dock att gården ligger på denna plats. Tio meter NV om huset står en gammal bod, där delar av virket med hjälp av C-14-metoden är daterat till perioden 1000 - 1100 e.kr. Stockarna i boden är även märkta, vilket tyder på att den monterats ned och sedan upp igen. Det är inte omöjligt att boden stått här någonstans den gång då byn låg här för omkring 200 år sedan, för att sedan ha flyttats till byns nya plats och sedan tillbaka till nuvarande och samtidigt ursprungliga plats.

Den ålderdomliga ladugårds- och loglängan (se bild) revs i början av 1950-talet.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:15:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:24:29) Kontakta föreningen