Bymås

Anges felaktigt som "Landbo" på 1945 års ekonomiska karta. Landbo låg 120 m. väster om Bymås.

(Koordinaten avser jordkällarruin).

Bymås nämns i husförhörslängden 1823-27. Då bor här Sven Månsson, hustrun Anna Caisa Larsdotter, sönerna Nils Peter, Lars Magnus samt döttrarna Stina Caisa och Lotta. De sista som är antecknade här är torparen Nils Svensson, hustrun Clara Gustafsdotter och dottern Gustafva- (Wilhelmina?) samt tidigare nämnde Sven Månsson och Cajsa Larsdotter, vilka troligen är Nils Svenssons föräldrar. Alla flyttar ut 1847.

Cirka 105 meter väster härom finns en husgrund (X 6450715 Y 1540428) som tillhört Landbo, som låg ytterligare 35 meter väster ut och som tillkom efter att Bymås hade försvunnit (se "Landbo").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:13:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:25:22) Kontakta föreningen