Häradssätter

Ursprungliga torpet Herrsätter, som redovisas på karta 1791, låg - enl. karta från 1846 - på samma plats som nuvarande mangårdsbyggnad.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd från 1809-14 finns torparen Jaen Olsson, hustrun Maja Stina Carlsdotter och sonen Anders antecknade.

I samband med laga skifte i Oltorp 1846-47 flyttar en gård ut hit (nuvarande Häradssätter) och ersätter torpet.

Ladugården uppförd 1912. Mangårdsbyggnaden uppförd 1883. Gårdens äldsta hus finns 30 m. NO härom (se bild). Eventuellt kan detta äldsta hus härstamma från torpartiden och vara dess bostadshus, som återfinns på 1791 års karta.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 82ff: De nya på Häradssätter (Annika Lindström)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:08:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:07:13) Kontakta föreningen