Nyby

Nämns i husförhörslängden 1850-55, då inhyses Johan Peter Nilsson Trybom och hans maka (gifta 15/7 1854)Anna Cajsa Nilsdotter och hennes dotter Märta Carolina samt bådas dotter Anna Wilhelmina bor här. Dessutom flyttar änkan Margaretha Göransdotter in 1853. Bostadshuset uppfört vid denna tid (omkr. 1850).

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 34ff: Den lilla gumman (Maja i Åkroken)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:00:59) Kontakta föreningen