Stora Sveaborg

Endast ett "Sveaborg" nämns i husförhörslängden 1828-30. Då bor där torparen Nils Månsson med hustrun Maja Persdotter samt barnen Christina och Måns.

Under perioden 1836-50 nämns både Stora- och Lilla Sveaborg - troligen är detta "Stora Sveaborg".

Redovisas på karta från 1846. Det andra (och kvarvarande) Sveaborg ligger 550 m. söder härom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:43:19) Kontakta föreningen