Örsätter

Redovisas på kartor 1836 och 1846.

När husförhörslängderna i socknen börjar 1809-14, så bor här torparen Abraham Nilsson, hustrun (?) Lisa Olofsdotter, sonen Petter och dottern (?) Anna samt drängen Olof Abrahamsson.

I sockenstämmoprotokoll 1831 skrivs om en Cajsa Eriksdotter i Örsätter "som i flera år med god skicklighet undervisat uti läsning barn i Tryserum och Hannäs, till ett antal som församlingen ansåg troligt av 110". Sist boende är Magnus Petter Månsson, hustrun Brita Cajsa Andersdotter, sönerna Nils Magnus, Petter Alfred samt dottern Augusta Matilda.

De flyttar ut 1856. Stenfot efter ladugård ca. 30 m. SV därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:34:17) Kontakta föreningen