Gamla Mariedal, Mariedal 1

Nämns i husförhörslängden 1836. Då bor här Joseph Larsson, hustrun Brita Svensdotter, sonen Otto och dottern Sara Stina.

Mariedal beskrivs då som "nybygge".

I husförhörslängden 1861-69 framgår det att Mariedal nu är en gård.

Samtidigt dyker "Mariedal 2" upp i längden, vilket torde vara detsamma som nuvarande Mariedal).

Jordkällarruin ca. 10 m. SV härom. Omkring 15 m. NV härom (X 6449402 Y 1542445) finns en tydlig grund efter ett bostadshus.

Rubricerad koordinat anger platsen för det hus som är utritat på 1846 års karta, och där den tydliga husgrundens hus inte är utritat.

Mariedal 1 finns fortfarande i husförhörslängden 1891-98. (Se även "Mariedal, (Mariedal 2)".


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:19:49) Kontakta föreningen