Landbo

Nämns i husförhörslängden 1863. Då bor här ofärdige torparen Peter Månsson med hustrun Brita Cajsa Andersdotter och sönerna Nils Magnus, Petter Alfred och Augusta Matilda. Sista boende var torparen Karl Oskar Simonsson med hustrun Ida Wilhelmina Herzman samt tre döttrar och tre söner. De flyttade ut 1898. Jordkällarruin 10 m. SO därom. Cirka 35 meter nordost därom (X 6450715 Y 1540428) finns ytterligare en husgrund efter ett förmodat bostadshus.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:47:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:41:42) Kontakta föreningen