Lilla Sveaborg

Endast ett "Sveaborg" nämns i husförhörslängden 1828-30. Då bor där torparen Nils Månsson med hustrun Maja Persdotter samt barnen Christina och Måns.

Under perioden 1836-50 nämns både Stora- och Lilla Sveaborg - troligen är detta "Lilla Sveaborg".

Bostadshuset uppfört 1850. Ladugård uppförd 1924.

Det nyare bostadshuset 10 m SSO härom är uppfört 1982. Det andra Sveaborg låg 550 m. norr härom.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2015 sid 15ff: Karin Berg - en centralgestalt i i Västertryserum ( Lilian Nilsson, Sven Bråkenhielm)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:26:11) Kontakta föreningen