Aronsborg

Nämns i husförhörslängden 1836. Då bor här torparen Hindrik Nilsson, hustrun Lisa Andersdotter och hennes dotter Kristina Svensdotter. Hindrik och Lisa bor kvar här tillsammans med pigan Lisa Brita Svensdotter till 1847, då de flyttar. Efter detta finns inga anteckningar om stället.

Efter laga skiftet av Oltorp 1849 hamnar Aronsborg längt ut på Nils Olssons fastighet, Kårtorps gård.

Strax norr om Aronsborg låg torpet Mosstycket vid laga skiftet 1849.

Rester av Aronsborgs torp kan idag skönjas bakom Café Kårtorp.

Författare

[email protected] (2021-12-12 11:56:14)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 10:54:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 11:56:14) Kontakta föreningen