Gråntorpet, Näset

Nämns i husförhörslängden 1898. Då bor här f.d. kronobåtsmannen Karl Magnus Jonsson Gråå och hans hustru Emma Sofia Dahlgren. Hustrun dör 21 april 1915 och Karl Magnus den 9 september 1917.
Auktion hölls sedan måndagen den 8 oktober, då lösöre såväl som byggnader gick under klubban.

I 1918-33 års husförhörslängd finns sedan antecknat att stugan är nedriven. Grund efter ladugård 20 m. SV härom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:46:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:26:42) Kontakta föreningen