Kårtorps Gård

Kårtorp är en av de gårdar i Oltorp som i samband med laga skifte 1846-47 fick flytta ut. På laga skifteskartan - som visar förhållandena innan skiftet genomfördes - redovisas ett hus på platsen. Möjligtvis kan detta vara en ängslada e.d. De första att bo här var Nils Olofsson med hustrun Anna Cederblad samt sonen Anders Petter och döttrarna Lovisa och Carolina Charlotta. Mangårdsbyggnaden uppförd vid tiden för utflyttningen. Ladugården uppförd 1888, stall och loge 1910. Nytt djurstall uppfört hösten 2001.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:46:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:10:33) Kontakta föreningen