Viaholm

Finns ej på karta 1791.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här antecknade torparen Måns Andersson, hustrun Maja L Nilsdotter samt sönerna Magnus, Carl Otto och Petter.

År 1825 dödade vargarna hela boskapshjorden för Josef Persson i Viaholm. Han begärde - och fick även - ett understöd av socknen som hjälp.

Redovisas på laga skifteskartan 1835. De sist boende är torparen Johan Andersson Boglina, hustrun Anna Göransdotter samt drängen Nils Jaensson. Johan och Anna flyttar ut 1841, men Nils, som beskrivs som "sjuklig och utfattig" bor kvar till 1845 och är sålunda den siste i Wiaholm. Därefter är stället antecknat som "Ödelagt".


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 09:51:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:33:51) Kontakta föreningen