Oltorps Gård

Utflyttad gård från Stockebäck, som numera dock tillhör Oltorps by. Bostadshuset uppfört omkr. 1900. (Se även "Stora Rödja").

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 130ff: Jag minns... Anders Johansson i Oltorp berättar (Lennart Karlsson/Cet)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:38:29) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:32) Kontakta föreningen