Oltorps Gård

Utflyttad gård från Stockebäck, som numera dock tillhör Oltorps by. Bostadshuset uppfört omkr. 1900. (Se även "Stora Rödja").

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 130ff: Jag minns... Anders Johansson i Oltorp berättar (Lennart Karlsson/Cet)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:07:55) Kontakta föreningen