Stora Rödja, Rödium, Båtsmanstorp

Enl. karta från 1770-talet skall båtsmanstorpet Stora Rödja ha legat här.

(Koordinaten något osäker).

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här år 1810 antecknade fördubblingsbåtsmannen Johan (Boglina?), hustrun Anna Göransdotter samt sonen Anders Petter. Sist boende i Rödja är torparen Jonas Bengtsson med hustrun Lena Olofsdotter samt barnen Jonas, Carl Eric, Olof August och Hilda Lena. De flyttar ut 1846.

Numera ligger Oltorps gård på platsen. (Se "Oltorps gård"). Rödja är dock nämnt redan 1344 som "rødium", men det är osäkert var detta låg. Antingen här, eller vid Lilla Rödja, eller någon annanstans i närheten.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 70ff: Båtsmanstorp och båtsmän (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 63ff: Båtsmansliv (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 92 ff: När indelningsverket kom till Tryserum (Lars Oswald)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 81ff: Soldatnamn (Lars Oswald)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:03:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:32:56) Kontakta föreningen