Rotstället, Näset 2

Nämns i husförhörslängden 1846-47. Då bor här torparen Carl Johan (Jaensson?), hustrun Maja Lisa Abramsdotter samt barnen Carl Peter och Christina Wilhelmina. Dessutom änkan (Fredrika Jaensdotter?). Sista bofasta var vägarbetaren Karl Ferdinand Nordström med hustrun Ida Amanda. De flyttade in 19 december 1932. Hustrun dör 30 juli 1935 och Karl Ferdinand bor kvar till 1944. Sedan sommarbostad några år. Revs i början av 1950-talet. Platsen där huset låg är helt utan spår. Det enda som finns kvar är jordkällarruinen och en uthusgrund ca. 10-15 meter NO därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:01:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:31:47) Kontakta föreningen