Dalsveden, Torpet Dal

"Torpet Dal". Nämns i husförhörslängden 1823-27. (Koordinaten osäker). Då bor här Johannes Abrahamsson, hustrun Maja (Stina?) Larsdotter samt barnen Johan, Gustaf samt dottern Christina Lovisa.

På laga skifteskartan 1846 benämns stället "torpet Dal". De sist boende var jordbruksarbetaren Johan August Johansson, hans hustru Hulda Wilhelmina Persson och åtta kvarvarande barn av nio. De flyttade ut 24 oktober 1914. Därefter finns inga anteckningar om boende här, men "stugan finnes qvar" en tid.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 16:25:51) Kontakta föreningen