Startorpet, Båtmanstorp nr 1

(Båtsmanstorpet). Bostadshus 1930.

Ladugård uppförd 1939. Ca. 25 m. öster därom återfinns ursprungliga båtsmanstorpet, "Båtsmanstorp nr. 1", ev. från 1700-talet.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd från 1809-14, antecknas här 1811 ordinarie båtsmannen Anders Trysberg och hans hustru Maja Svensdotter.Dessutom bor här Brita Maja Johansdotter, Lars Johansson, Lovisa Johansdotter samt Johan ???. Startorpets siste båtsman, Johan Wilhelm Trysberg som bodde här på 1880-talet, deltog i Vanadis världsomsegling 1883-85. Stugan lär ha haft jordgolv ända fram till 1980-talet.

Vill du veta mer?
Tryserums hembygdsförenings årsbok 1999 sid 70 ff: Båtsmanstorp och båtsmän (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid  28ff: När Johan Wilhelm seglade runt jorden med Vanadis 1883-1885 (Lars Oswald), sid 63 ff: Båtsmansliv (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 92 ff: När indelningsverket kom till Tryserum (Lars Oswald)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 81ff: Soldatnamn (Lars Oswald)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 16:20:14) Kontakta föreningen