Blomströmsgården

(Käggladalen), Käggla. Gamla mangårdsbyggnaden ( X 6449305 Y 1548355) revs i samband med att nuvarande bostadshuset uppfördes 1947. (Se även "Käggla gamla by"). Ny ladugård uppförd 1997.

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957. Tryserums Hemb.förenings årsbok 1996. "Vår hembygd - Valdemarsviks socknar 1998".


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 09:58:42) Kontakta föreningen