Hagalund

Nämns i husförhörslängden 1878, då daglönaren Johan Fredrik Månsson, hustrun Susanna Svensdotter samt barnen Amanda, Anna, Axel och Anders flyttar in.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 10:07:02) Kontakta föreningen