Hagalund

Nämns i husförhörslängden 1878, då daglönaren Johan Fredrik Månsson, hustrun Susanna Svensdotter samt barnen Amanda, Anna, Axel och Anders flyttar in.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-15 18:34:05) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:35) Kontakta föreningen