Tryserums kyrkoruin

Troligen finns här en kyrka redan på 1100-talet. Detta var med all sannolikhet en träkyrka. Den ruin vi ser idag kan härröra från sent 1200-tal, då började man nämligen att bygga ett fåtal kyrkor med valvade tak. Men det är på 1400-talet som valvtak blir vanligast, varför man kan anta att kyrkan uppfördes då. Namnet Tryserum nämns första gången 1341 som "trisrum" och man kan med största sannolikhet anta att det är denna plats som avses. Runt kyrkan finns bl.a. på 1600-talet en typ av ringmur, sk. "kyrkobalk" som består av dubbla murar av timmer med en höjd av tre alnar (ca.1,8 m.) Denna mur brinner tillsammans med kyrkan och flera hus ned "genom en hiskelig vådeld" den 17/9 1660. Men kyrkan och husen byggs upp igen. Här finns också en klockstapel, som omtalas för första gången 1653 och som också återuppbyggs efter branden. År 1698 blir en ny stapel klar med anledning av att man skaffat ännu en klocka. Arbetet med att bygga upp kyrkan efter branden startar direkt. Självaste kung Karl XI bidrar med 500 daler kopparmynt. Det dröjer dock till omkr. 1700 innan kyrkan är helt komplett med all önskvärd inredning. Då inträffar ännu en olycka - västra gaveln rämnar. Under 1700-talet pågår sedan flera förbättringsarbeten, och 1746 invigs en ny orgel. Vid denna tid ökar folkmängden stort både i Tryserum och riket. Planer på att bygga ny kyrka framförs för första gången av greve Gustaf Horn 1780 och i november 1781 är beslutet fattat. Den 14 augusti 1785 predikas för sista gången i gamla kyrkan, och då har redan den första gudstjänsten ägt rum (juldagen 1784) i nya kyrkan. Denna nya Tryserums kyrka placeras 7 km. öster ut och invigs 26/8 1785. Ruinen restaurerades 1964. (Se även "Gullbacken" och "Tryserums gamla prästgård").

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1995 sid 22ff: Olaus Wigius, själasörjare med smak för det jordiska (Anders Svensson Bockgård, Niclas Bockgård), sid 25ff: Prosten Henric Jacob Sivers (Ulf Trysdal)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 14f: Tryserums kyrkoruin och Loboklint
"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2015 sid 27ff: Några minnen från Tryserum i gångna tider (E.S.)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:03:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:44:56) Kontakta föreningen