Nytorp

Nämns i husförhörslängden 1855, då torparen Gustaf Persson, hustrun Anna Lotta Larsdotter och döttrarna Christina Lovisa och Carolina Mathilda flyttar in den 14 mars. Samma år flyttar drängen Anders Petter Lundgren hit. År 1934 flyttar statkarlen Karl Erik Karlsson och hans hustru Dagmar Elisabet Ingeborg in. De får här tre barn (Kerstin Elisabet, Karl Erik Bertil, Hans Göran Sigfrid). Den 2 november 1949 flyttar de ut som sist boende i Nytorp. Sedan revs huset och flyttades till Skedshult.

Vill du veta mer? Se Tryserums hembygdsförenings årsskrift 1995, sid. 38.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:04:55) Kontakta föreningen