Gölsveden

Nämns i husförhörslängden 1845, då torparen Carl Gustaf Månsson och hans hustru Stina Thorsdotter samt barnen Gustafva och Carl flyttar in. Bostadshuset uppfört 1938. Ladugård 1913.

Vill du veta mera? Se Tryserums hembygdsförenings årsskrift 1995, sid. 40


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:46:12) Kontakta föreningen