Boda Gamla By

Flertal husgrunder i området. Byn nämns redan 1344 ("de Obone i Bodum"). Skall enl. sägnen ha ödelagts av digerdöden i mitten av 1300- talet och dessförinnan varit en by med sju gårdar.

På platsen finns flera tydliga lämningar efter bostadshus med rester efter murstockar. Detta kan tyda på att Boda fanns långt efter digerdödsåren omkr. 1350. Murstockar lär nämligen ha blivit vanliga i allmogehus först kring slutet av 1400-talet även om åsikterna går isär härom. Vad som dock talar för denna teori är att Boda faktiskt nämns även 1475 som "in Bodwm". År 1751 skriver kyrkoherden J H Sivers bl.a.: "Nu stå ther allenast några hölador, och några torparekojor, i hwilka folket bor, som waktar ängen." Nuvarande gården Boda 700 m. OSO härom.

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:58:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:46:12) Kontakta föreningen