Bessdalen

Trettio meter söder bostadshuset finns husgrunden och brostenen till det förra bostadshuset.

På stenen är inristat "1794 ANS", vilket står för Anders Nilsson. Men historien går säkert ytterligare flera decenier tillbaka.

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd som "Borum" år 1809, då torparen Anders Nilsson, hustrun Maja Persdotter samt barnen Stina, Lena och Inga Lisa bor här. År 1828 dyker "Betesdalen" upp första gången i husförhörslängden, men "Borum" och "Boarum " används även fortfarande 1927. Bostadshuset uppfört omkr. 1900. Ladugården, uppförd 1870, är numera riven.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 105ff: Torparen Frans Gustaf Patrik Holmström (Lennart Karlsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:00:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 09:59:41) Kontakta föreningen