Gruvdalen

Enl. karta från 1798 skall det ha legat ett hus här. Namnet framgår dock ej.

Ev. kan det ha varit Öjelsbotorp, som omtalas i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809, då "Madame Eva Olsfors" bebor stället.

Resten av historien är dock belagd: Hufvudmåsen nämns i husförhörslängden 1828, då torparen Anders Persson och hans hustru Cajsa Abrahamsdotter samt döttrarna Anna Stina och Catharina bor här.

Senare ändras namnet till Gruvdalen och nämns i husförhörslängden 1856-60. Då bor här änkan Maja Lena Jonsdotter samt brukaren Viktor Nils Jonsson med hustrun Eva Beata Andersdotter samt sönerna Frans Oskar och Carl Johan. Bostadshuset uppfört 1848. Ladugården 1936.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 68ff: Minnen från en svunnen tid (Sven-Erik Lövefors)
"Vår hembygd - Valdemarsviks socknar" 1998. Tryserums hembygdsförenings årsskrift 1995, sid. 36


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 22:00:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:25:18) Kontakta föreningen