Bokullen

År 1751 flyttar drängen Nils Pehrsson hit och gifter sig med dottern på stället, pigan Annika Andersdotter.

Bokullen var alltså bebodd före 1751.

Sist boende är Niclas Lindberg och hans hustru Sara Christina Hägerstedt. Hon avlider 1808 och han flyttar strax efteråt, ty i socknens äldsta husförhörslängd (1809-14) finns Bokullen antecknat men är utan boende.

Sedan förekommer inte Bokullen mer. Jordkällarruin ca. 10 m. nordost härom. Ytterligare stenfot ca. 40 m. norr härom.

Vill du veta mera?

Tryserums Hembygdsförenings årsskrift 2003 sid. 122:Mer än lyser fädernas sol (Lennart Karlsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:59:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-03-21 09:23:16) Kontakta föreningen