Norrby, Svarterbo

Svarterbo nämns i förlikning 1728, dom 1729 och fastebrev 1730, enligt vilka Lisken - dotter till Johan Grönfelt i Svarterbo torp - skulle få ut sin del i hemmanet (som vid denna tid är tre gårdar och innehas av Johans tre mågar) efter sina föräldrars död. När husförhörslängderna i socknen börjar 1809 tycks Svarterbo ånyo vara endast en gård. Då nämns här bonden Olof Andersson, hustrun Stina Abramsdotter samt barnen Anders, Carl Petter, Olof, Stina, Cajsa Lisa och Maria. Kring 1820 byter Svarterbo namn till Norrby. Nuvarande bostadshus utflyttat från Öjelsbo by vid laga skifte omkr. 1850. Det intilliggande (10 m. SV) bostadshuset är uppfört 1909.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:01:45) Kontakta föreningen