Stocketorp, Stocktorpet, Höketorpet

Stocktorpet, (Höketorpet). Hette från början Höketorpet och finns på karta från 1710. Byter namn till Stocktorpet omkr. 1780.

På karta från 1780 heter den närbelägna sjön "Hökejöhlen" och torpet benämns med båda namnen. År 1792 benämns stället "Stocktorpet" och sjön "Stockgölen", då drängen Jaen Svensson från Knappekulla drunknade däri. Nämns även i äldsta bevarade husförhörslängden 1809. Då bor här torparen Nils (Lensfors?), hustrun Anna Månsdotter samt döttrarna Caisa och Anna. Nuvarande bostadshuset uppfört 1939 och senare tillbyggt. Det äldre bostadshuset (det med brutet tak som syns på bild) revs 1940. Ladugården uppförd 1870.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 160ff: Torparen och livgrenadjären Petter Hercules (Lennart Karlson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:44:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:58:35) Kontakta föreningen