Arntorpet

Finns på karta 1726. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14, finns här 1809 torparen Samuel Nilsson, hustrun Brita Nilsdotter samt dottern Anna Lotta Danielsdotter och sonen Daniel Danielsson. Dessutom drängen Lars Andersson. Nuvarande bostadshus uppfört 1975. På tomten 10 m. nordost om huset finns stenfoten kvar efter den äldre stugan, (X 6442425 Y 1554034) vilken enl. husförhörslängden revs 1942. Denna stuga byggdes delvis upp av stockar från nedmonterat hus vid Lyckebo, Arnö.

Vill du veta mera? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:43:32) Kontakta föreningen