Lilla Elgerum

Lilla Elgerum är det torp utmed gamla Kungsvägen, där "lönnkrog" bedrevs.
I husförhörslängden 1836-1840 skivs Lilla Elgerum = Krogen. Torpet bebos då av änkan Lena Larsdotter.
1850-1855 bebos torpet av handlanden Hedin - förmodligen handel med öl och vin?
1870-1875 ges tillstånd till arrendatorn/torparen Nils Gustav Andersson att handla med vin, öl mm vid torpet.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-01-14 14:17:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-10-06 13:38:16) Kontakta föreningen