Ekbäcken

Nämns som Utkik i husförhörsängden 1853. Då bor här Nils Fredrik Sjöström, hustrun Maria Månsdotter samt sonen Nils Petter. I och med att Utkik frånsäljs från Slättdal 1911 låter köparen byta namn till Ekbäcken.

Den gamla mangårdsbygg-naden revs för att ge plats åt nuvarande bostadshus som uppfördes 1972.

Under sommaren 2005 tillbyggdes det lilla bostadshuset och ett nytt stall uppördes utmed vägen. I september samma år uppfördes det stora ridhuset.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 86ff: Hur lång tid tar det att bli tryserumsbo? (Inger Becker)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:13:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:36:56) Kontakta föreningen