Karlsborg

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd (1809-14) år 1809. Då bor här torparen Abraham Carlsson, hustrun Maja Carlsdotter samt barnen Carl Petter, Erik Magnus, Lisa Cajsa och Maja Stina.

Sista gången Carlsborg nämns i husförhörslängden är 1876-81. Då bor här torparen Victor Lindgren tillsammans med inneboende Adam Lindgren och hans dotter Carolina, vars oäkta son Johan Fredrik även finns här.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 96ff: Släkten Lindgren (Sune Lindgren)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 09:03:00) Kontakta föreningen