Slättdal

Slättdal nämns som "sloettodal" 1475 och brukas då av bonden Olaf. (Koordinaten avser det sydvästra huset av en tät grupp av fem hus - troligen bostadshus - som redovisas på karta 1792). Men platsen har äldre historia än så, då här finns flera fornlämningar registrerade. Upptas i jordeboken 1559 som kronogård. År 1571 heter bönderna Per och Lasse. Dessa ägde tillsammans fyra kor och en häst. Slättdal var under 1600-talet ett sämjehemman, som i slutet av århundradet avsattes till rusthåll. År 1761 friköpte de dåvarande rusthållarna Nils, Måns och Anders byn, som därmed blev skattehemman. Den 27 november 1905 är Slättdal utannonserat till salu. Gården uppges då bestå av 595 tunnland, varav 138 är åker. Byggnaderna består av åtta boningshus och fem ladugårdar. Sist boende vid den gamla bytomten var änkan Klara Sofia Andersdotter. Hon avlider 1907. En timrad loge (X 6451720 Y 1542300) var den byggnad som stod kvar längst (fanns kvar i början av 1980-talet).

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 96ff: Släkten Lindgren (Sune Lindgren)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 47: Hur man klarade vardagen förr (Birger Karlsson)
"Tryserums socken 1" M. Hofrén 1957.
"Gård och släkt" - Tryserum- Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok 2001-2002.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-02-09 12:01:25) Kontakta föreningen