Västertryserums Skola, fd

Stockebäcks "Skolhuset vid Korsgatan" nämns i husförhörslängden 1868, då skolläraren Sven Peter Ängqvist, hustrun Carolina Christina Nilsson samt dottern Beda Alfrida flyttar in.

Året därpå flyttar drängen Claes Gustafsson och pigan Christina Josefina Andersdotter Kind in.

Nuvarande hus är uppfört 1905 och inrymde skola fram till 1965.

Under 1800-talets andra hälft var skolan ambulerande, dvs kringresande. Uppropslista samt Examens-Catalog finns i Tryserums Hembygdsförenings arkiv. Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 94: Västertryserums Storskola 1947


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:22:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:13:14) Kontakta föreningen