Trädgårdstorp

Lydande under Hornsberg enl. Arvid Horns testamente 1741.

(Koordinaten avser det norra av två bostadshus).

Nämns för första gången i husförhörslängden 1815-22. Då bor här Jon Persson med hustrun Kerstin Knutsdotter samt döttrarna Anna Maja och Cathrina. Södra bostadshuset ca. 35 m. SO härom (X 6441160 Y 1548591).

Båda husen redovisas på karta från 1881 resp. 1902. Rester efter kombinerad ladugård/ loge ca. 80 m. V om norra boningshuset.

Vilkl du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 85ff: Jag har varit vid Trädgårdstorpet (Åke Jonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 71ff: En släktsaga (Inge af Ekenstam)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:02:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-21 14:36:23) Kontakta föreningen